Best Paper Awards

ICEMS 2023

will be given to outstanding contribution to the field of electrical machines and system.

Best Paper

Shu Yamamoto; Hideaki Hirahara; Keita Takehana

ID-7

Universal Torque Estimation Applicable to Both Induction and Permanent Magnet Synchronous Motors without Torque and Speed Meters

 

Jiayi Zhao; Zhaoqing Fu; Nannan Zhao; Siqi Wang; Guoqiang Zhang; Gaolin Wang; Dianguo Xu

ID-13

Speed Ripple Suppression Strategy for Space Vector Modulation Based Direct Torque Control of Permanent Magnet Compressors

Zhijian Ling; Weiqi Xu; Meimei Xu; Wenxiang Zhao

ID-78

Design and Analysis of a Non-Permanent-Magnet-Skewing Magnetic Screw

Furkan Tokgoz; Z.Q. Zhu; Xiao Chen; Chaohui Liu; Lianghui Yang; Yiqing Yuan; Han Yang; Yiming Huang

ID-94

Asymmetric and Symmetrical Rotor Core Shaping Techniques of IPMSMs for EVs

 

Furkan Tokgoz; Z.Q. Zhu; Xiao Chen; Chaohui Liu; Lianghui Yang; Yiqing Yuan; Han Yang; Yiming Huang

ID-95

Comparative Study of Multiphase IPMSMs for EV Applications

Iori Shimohama; Kazuhiro Ohyama; Hiroaki Fujii; Kazushi Uehara; Yasushi Hyakutake

ID-98

Load Characteristics of a Switched Reluctance Motor using a Three-Dimensional Gap Structure

 

 

Shiqi Li; Wenming Tong; Shengnan Wu; Renyuan Tang

ID-110

Analytical Model for Maximum Mechanical Stress Calculation of High-Speed Interior Permanent Magnet Synchronous Motors with Modified Rotor

 

Lai Jin; Wei Hua; Udochukwu Akuru; Zhongze Wu; Wentao Zhang; Ming Cheng

ID-113

Comparative Study on DC Winding Induced Voltage Pulsation of Wound Field Flux Modulation Machines Having Different Iron Core Structures

 

Yu Chen; Chun Gan;Haochen Shi; Kai Ni; Ronghai Qu

ID-122

DC-Link Voltage Control for Series-Parallel Wireless Motor without Communication Considering System Nonlinearity

 

Jin-Ping Lu; Wen-Jie Wan; Yu-Hua Lan; Yun-Chong Wang; Jian-Xin Shen

ID-146

Analysis and Optimization of Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Machine Based on Neural Network Fitting

 

Nisarg Dave; David Gerada; Paul Langlois; Andrew Lawton; Rupesh Patel; Chris Gerada

ID-347

Accurate FEA Modeling Approach for Calculating AC Copper Loss for Random Windings

 

Zhiwei Jiang; Lihan Qiu; Ruiwu Cao

ID-436

Optimization of Secondary Segmented Flux Switching Linear Motor Designed for Urban Rail Transit

Bo Hu; Donghai Zhu; Jiawei Yu; Yihua Zhu; Chengxiang Li; Le Li; Xudong Zou; Yong Kang

ID-491

Dynamic Inertia Modeling and Evaluation of PMSG-Based Wind Turbine with df/dt Inertia Control

Hong Guo; Wanyi Wang; Jinquan Xu; Huapeng Lin

ID-521

Research on High-Efficiency Control Strategy for Aircraft Electric Propulsion Motor System

Long He; Hongbin He; Kunkun Zuo; D.A.Davronbekov; Fengxiang Wang

ID-562

Efficiency Optimal Predictive Control of Induction Motor Based on Loss Model Method

Yue Ma; Shuangxia Niu; Weinong Fu; Jiaqi Fei; Jiahui Huang

ID-685

Ripple Analysis and Reduction of a Dual-PM Direct-Drive Machine by a Harmonic Current Injection Approach

Lucas Brenner; Dieter Gerling

ID-689

Optimization of the Power-to-Weight Ratio of an Electric Aircraft Propulsion System using Planetary Gearboxes

Cong Zeng; Yongdan Chen; Kan Liu; Chaofan Miao; Zhiwei Zhao; Yan Ding

ID-701

Torque Optimization of a Dual Three-Phase Permanent Magnet Synchronous Machine with Asymmetric Rotor Core for Electric Vehicles

 

 

 

 

Shusen Ni; Ling Peng; Zedong Zheng

ID-783

Switching Frequency Optimization Method and Control Strategy of Propulsion Inverter for Multiphase Motors With Hybrid SiC-MOS and Si-IGBT Bridge Legs

Zhihao Ma; Dan Sun; Heng Nian

ID-860

A Power Control Strategy for a Hybrid Power Supply System Composed of Open-Winding WFSG and Energy Storage System in Islanding Mode

Shaokang Zhang; Zhiwen Wang; Xiaoqin Zheng

ID-872

A Model-Based Current Sensor Fault Tolerant Strategy of Multiphase Permanent Magnet Synchronous Motors by Coordinate Systems Rotation

 

Chunlei Han; Xiaoyong Zhu; Deyang Fan; Zixuan Xiang

ID-883

Multilevel and Multi-Objective Optimization and Design of Double V-Shaped In-Wheel Permanent Magnet Motor for High Torque Density and Quality

 

Junpeng Li; Shengnan Li; Xin He; Yunhang Dai; Yongchang Zhang; Tao Jiang; Han Chen

ID-898

Robust Predictive Current Control of CBDFG Based on Ultra-Local Model

 

Guannan Liu; Wu Liao; Sheng Huang; Shoudao Huang; Meizhou Yang; Derong Luo

ID-912

A Novel Filter Time Delay Compensation Algorithm of Sliding Mode Observer for PMSM Sensorless Control

You Zhou; Guanghui Yang; Yaojie He; Xiaoyi Lei; Dawei Li; Lihao Huang; Christopher H.T. Lee

ID-926

Investigation of Axial-Flux Limited-Angle Torque Motor with Tooth-Tip Structure for Torque Performance Improvement

 

Chae-Won Seo; DoHyun Jang; Young-Ho Hwang; In-Seok Song; Yong-Jae Kim; Sang-Yong Jung

ID-1048

Optimal Design of Induction Machine for Spindle Motor Considering Rotor Conductor Bar Porosity

Stefania Konstantinidi; Julian Asboth; Armando Walter; Simon Holzer; Thomas Martinez; Yoan Civet; Yves Perriard

ID-1059

An Experimental Approach for the Design of Uni-axial Fiber Reinforced Dielectric Elastomer Actuators

Qionglin Shi; Min Zhou; Haomiao Li; Kangli Wang; Kai Jiang

ID-1060

Quantify Analysis Prior to Capacity Plunge of Liquid Metal Battery Based on The Data-driven Methods

Yunlong Wu; Shijie Yang; Wanquan Li; Chengde Tong; Ping Zheng

ID-1122

Full-Speed Sensorless Control for Electric Propulsion Based on I-f Startup and Super-Twisting Sliding Mode Observer Using Load Torque Observer

Minglei Dou; Wenliang Zhao; Min Li; Haibo Ding; Li Zhang

ID-1162

Analysis of Loss Characteristics and Parasitic Parameters of High-Frequency Transformer under Sinusoidal and Non-sinusoidal Excitation

 

Xinjie Wen; Haiyang Fang; Wendi Pan; Minyue Ding; Rui Li; Yu Wang

ID-1184

Separation of Vibration Caused by Maxwell Force and Magnetostrictive Effect in Electrical Machines

Mamo Daniel; Yuichi Yokoi; Tsuyoshi Higuchi

ID-1194

Serially and Parallelly Half-wave Rectified Excited Permanent Magnet motors

 

Boseung Kwak; Juwon Kim; Sunghyeon Park; In-Dong Kim

ID-1195

Design of Wireless IoT System for Monitoring and Controlling DC Circuit Breaker 

Zhidong Yuan; Shaofeng Jia; Deliang Liang

ID-1217

Research on MW-Level Half/Full Direct-Drive Doubly-Fed Induction Generators for Fractional Frequency Transmission System

Geye Lu; Jianzhen Qu; Dayong Zheng; Pinjia Zhang

ID-1335

An Improved Leakage-current-based Online Monitoring Method of Transformer Insulation by Injecting Asymmetric Voltages at Photovolatic Inverter Switching Frequency

 

Chenyi Yang; ShouJun Song; Qingkun Yang; QiYuan Cheng; Chong Bao; Haotian Gao

ID-1369

Torque Ripple Suppression Strategy of Switched Reluctance Machine Based on Phase Current Harmonic Optimization

 

Haonan Zou; Li Yu; Wei Chen; Yuke Shi; Qiuyu Xu; Zhuoran Zhang

ID-1391

Influence of Armature Current Commutation on Suspension Performance of Bearingless Doubly Salient Electromagnetic Motor under High-Speed Operation

 

Linlin Guo; Kai Wang; F. Li

ID-1423

Interturn Short-Circuit Fault-Tolerant Control for Dual Three-Phase PM Machines Utilizing Single Current Compensator

 

Ziyi Liang; Yu Zhao; Dawei Li; Ronghai Qu; Xiang Ren

ID-1436

Analysis of a Novel Consequent-Pole Halbach-Array Dual-Electrical-Port Dual-Mechanical-Port Machine

Lucky Dube; Maarten J. Kamper; Dillan K. Ockhuis; Karen S. Garner; Rong-Jie Wang

ID-1492

On-Shore Battery-Storage Strong-Grid-Forming Wind Generator Systems